Rozsądna gospodarka odpadami powinna opierać się na trzech filarach: produkowaniu jak najmniejszej ilości odpadów; recyklingu jak największej ilości śmieci oraz wyodrębnieniu odpadów biodegradowalnych, takich jak resztki warzyw i owoców, które mogą stać się paliwem dla biogazowni, zapewniając ciepło dla domów czy naturalnym nawozem przydatnym w produkcji ekologicznej żywności. Ekologicznie znaczy ekonomicznie. Dzięki odpowiedniej gospodarce odpadami nie tylko nie zanieczyszczamy środowiska i nie szkodzimy naszemu zdrowiu, ale i oszczędzamy pieniądze.