Aby oddychać czystym powietrzem, potrzebujemy ambitnych planów ochrony powietrza oraz konsekwentnego ich wdrażania. Wojtek, jest osobą, która tego dopilnuje. Poznaliśmy się wkrótce potem, gdy przyjechał z Wiednia do Warszawy zakładać firmę. Od tego czasu dziesiątki razy odwiedzaliśmy razem jego drugą ojczyznę i mogłam się tam sama przekonać, że jego opowieści o mieście przyjaznym dla mieszkańców, to nie fantazje, ale rzeczywistość. Wojtek spędził w Austrii dwadzieścia lat i może godzinami opowiadać, jak zmienić polskie miasta, aby dorównały Wiedniowi. Co ciekawe: zwykle nie są to kosztowne pomysły, wręcz przeciwnie!