Wierzę, że inny świat jest możliwy.

Najważniejszymi tematami dla Partii Zieloni są : sprawiedliwość społeczna, prawa człowieka, równość kobiet i mężczyzn, pacyfizm i ochrona środowiska. Wierzy w państwo świeckie zapewniające równe szanse dla wszystkich. Promuje demokrację oddolną, budżety partycypacyjne i społeczeństwo obywatelskie. Wspiera prawa kobiet i mniejszości. Opowiada się za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów (sprzeciwialiśmy się budowie tzw. tarczy antyrakietowej i inwazjom militarnym). Chce innego, bardziej sprawiedliwego modelu globalizacji. Walczy o przedszkola dla każdego dziecka, powszechnie dostępne wykształcenie na najwyższym poziomie, skuteczne i mądre prawo pracy oraz umożliwienie obywatelom i obywatelkom decydowania o sobie i swoim otoczeniu.