Wierzy, że inny świat jest możliwy. Należy do Europejskiej Partii Zielonych, najbardziej postępowej rodziny politycznej w Europie. Najważniejszymi tematami dla niej są : sprawiedliwość społeczna, prawa człowieka, równość kobiet i mężczyzn, pacyfizm i ochrona środowiska. Wierzy w państwo świeckie i zapewniające równe szanse dla wszystkich. Promuje demokrację oddolną, budżety partycypacyjne i społeczeństwo obywatelskie. Wspiera prawa kobiet i mniejszości. Opowiada się za pokojowym rozwiązywaniem konfliktów (sprzeciwialiśmy się budowie tzw. tarczy antyrakietowej…